nedjelja, 13. svibnja 2012.

Hello blogovci :)

Dobrodošli na još jedno druženje sa našom temom...Prošli smo kroz osnovne pojmove, faze kako bi Vas uvela u srž problema, a sad malo da se okrenemo rezultatima te provjedbe, odnosno uspjehu koji je vrlo vjerojatan ako se sve uradi onako kako treba!


Uspjeh u reinženjeringu

 

Mnoge tvrtke koje započnu s reinženjeringom u njemu ne uspiju. Njihovi pokušaji završavaju upravo tamo gdje su započeli, ne dolazi do značajnih promjena, nema velikih poboljšanja u izvedbi, a cinizam zaposlenika je povećan još jednim neuspjelim programom za poboljšanje poslovanja. 
Procjena je da 50 do 70 % organizacija koje započnu reinženjering ne postignu dramatične rezultate koje su planirale. S reinženjeringom je kao sa šahom : ključ uspjeha je znanje i sposobnost, a ne sreća. Ako se znaju pravila i izbjegavaju pogreške, vrlo je vjerojatno da će se uspjeti.
Pozdrav ljudi...

Nadam se da sam Vas kroz nekoliko prošlih postova uspjela zainteresovati da bi i dalje bili uz ovu temu, ako se još dvoumite evo jos jedan koji će objasniti neophodnost njegovog provodjenja.


ZAŠTO JE POTREBAN REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA?

Razlozi koji uvjetuju potrebu za reinženjeringom su brze promjene, zahtjevniji kupci i oštrija konkurencija. Organizacijska struktura koja se pojavljuje sama po sebi je procesna i timska organizacija. Svaka kompanija koja odgovara na poslovne izazove mora se mijenjati, restrukturirati, reorganizirati i redizajnirati.

Na današnjem tržištu koje se sve više globalizira prisutna je i sve oštrija konkurencija. Svaka kompanija koja želi opstati na tržištu i smanjiti tržišne nesigurnosti i neizvjesnosti, treba provoditi stalne promjene. Razlozi za provodjenje reinženjeringa su postizanje veće konkurentnosti kompanije, u smislu da ona postane što bolja.
U svakom biznisu, kupac je središte oko kojeg se sve vrti. Orijentiranost kupcu postaje glavni cilj budući da je za svaki proizvod stvorena svjetska konkurencija.


Pozdrav svima!

Evo nas na još jednom postu...Nadam se da ste do sada shvatili kako reinženjering funkcionira, ali da bi se on proveo , ključnu ulogu igraju  ljudi!

Tko provodi reinženjering?


Reinženjering poslovnih procesa ne provode tvrtke već LJUDI. Ključan uspjeh ovog pothvata je način kojim tvrtke odabiru i organiziraju ljude koji provode reinženjering. Posebno se ističu slijedeće uloge:

 • Vodja- viši menadzer koji odobrava i potiče cjelokupne napore.
 • Vlasnik procesa- menadzer koji je odgovoran za odredjeni proces, kao i za njegov reinženjering.
 • Radna grupa za reinženjering- skupina pojedinaca posvećenih odredjenom procesu koja dijagnosticira postojeći proces te nadgleda njegovo preoblikovanje i primjenu.
 • Upravljački odbor- tijelo koje utvrdjuje politiku, sastavljeno od viših menadzera koji razvijaju cjelokupnu strategiju, i nadgledaju njegovo napredovanje.
 • Reinženjerski car- pojedinac odgovoran za razvijanje reinženjerskih tehnika i alata unutar tvrtke.
Lijep pozdrav! 

 Nakon što sam Vam pokušala kroz neke osnovne pojmove objasniti reinženjering, evo i nekoliko faza koje su neophodne kako bi se on uspješno proveo...


Faze provodjenja reinženjeringa


Preoblikovanje poslovnih procesa prema autoru Lončar provodi se u nekoliko faza:
 1. Pokretanje projekta- prvo se treba utvrditipotrebaza reinženjeringom, i daje se prijedlog provedbe. Prva faza je jasno definiranje vizije o tome što se njime želi postići.
 2. Razumijevanje procesa- u drugoj fazi vrši se mjerenje organizacijskog sustava, tj.radi se usporedba sa drugima i to najboljim poduzećima i njegovo modeliranje.
 3. Oblikovanje novih procesa- da bismo postigli željeno poboljšanje, potrebno je pristupiti inoviranju poslovnih procesa. Sva moguća rješenja proizašla iz ove faze treba vrednovati. 
 4.  Prijelaz na nova rješenja- kada je novo rješenje gotovo treba ga još doraditi u detalje i isplanirati proces transformacije starog modela u novi. Nakon toga potrebno je praćenje poslovnih procesa koji su se reinženjerinom redizajnirali.
Za uspješan preustroj poslovnih procesa od velike je važnosti i informacijska tehnologija, jer bez nje reinženjering danas ne bi bio ni moguć. Organizacije koje ne prate razvoj informacijske tehnologije, a žele povećati svoju konkurentnost, naći će se u razvojnim problemima, te ostvariti suprotan učinak.

Evo me opet :) 
Da bi bolje shvatili važnost reinženjeringa počećemo davanjem nekih osnovnih pojmova i karakteristika, nadam se da neće biti teško, i da cete shvatiti svrhu!


Pojam i karakteristike reinženjeringa

Reinženjering i reinženjering poslovnih procesa prema autoru Žugaj jedna je od mogućnosti organiziranja i upravljanja poslovnim sustavom putem poslovnih procesa, njihovog preoblikovanja i informatizacije u cilju postizanja što većih poslovnih učinaka.  Danas se koriste različiti termini kao što su: business process reingineering ( BPR), preoblikovanje poslovne tehnologije (PPT), inženjering poslovnih procesa ( IPP)...Reinženjering se može opisati i kao temeljito preoblikovanje poslovanja radi poboljšanja ključnih veličina ( rok, cijena, kvaliteta).

Karakteristike reinženjeringa poslovnih procesa
Iz navedene definicije BPR-a  može se izdvojiti četiri ključne riječi koje opisuju glavne karakteristike BPR-a, a to su:
 • TEMELJAN- znači promjena odgovora na pitanja tko smo mi, zašto radimo to što radimo, i zašto radimo na taj način.
 • RADIKALAN- znači početi od korijena, odbacujemo sve postojeće načine rada i stvaramo nove.
 • DRAMATIČAN- ne možemo se zadovoljiti neki sitnim i malim poboljšanjima, već trebaju biti dramatične i temeljite promjene
Svaka organizacija mora znati primjeniti znanje za provodjenje promjena, pogotovo onih velikih i za organizaciju presudnih, odnosno treba znati kada treba provesti promjenu jer nisu sve dobre za organizaciju.Često se dogadja da nove promjene uzrokuju velike štete u organizaciji.

Dobrodošli !

 

Moje ime je Sanela, i kao studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku, na 1. godini diplomskog studija Menadžment, dobili smo zadatak napisati blog na temu iz područja vezanog za našu struku.

 Moj odabir je reinženjering poslovnih procesa, jer u ekonomiji gdje je i ono što je sigurno nesigurno,te pod utjecajem globalizacije i konkurencije, mnoge tvrtke traže načine kako povećati učinkovitost, a smanjiti troškove poslovanja.U tu svrhu, osnovni korak koji je potrebno poduzeti je kompletna transformacija sadašnjeg, postojećeg stanja- REINŽENJERING!

 

Zato ću kroz sljedeće postove pokušati objasniti važnost ovog procesa, a do tada lijep pozdrav! :)